Terenska služba i Sanitetski prevoz

Za Vas i Vašu porodicu obezbedili smo visoko kvalifikovani tim lekara, medicinskih sestara i tehničara koji su u svakom trenutku spremni da na telefonski poziv u najkraćem roku dođu kod Vas i pruže Vam najbolju medicinsku uslugu.

Pacijenti koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu u stanju da dođu u ordinaciju, imaju mogućnost da preko naše terenske službe obave potrebne preglede u svom domu.

U obavljanju zdravstvene delatnosti, naša služba pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge i palijativno zbrinjavanje. Rad terenske službe obuhvata širok dijapazon delatnosti specijalizovanih timova lekara:

  Opšte medicine

  Specijalista interne medicine

  Specijalista neurologije

  Specijalista psihijatrije

Terapijske procedure u domu obolelog kao i proces zdravstvene nege obuhvataju:

 • Davanje intramuskularnih, intravenskih, subkutanih injekcija
 • Davanje infuzija
 • Obrada malih, srednjih i velikih rana sa previjanjem
 • Plasiranje urinarnih katetera i ispiranje mokraćne bešike
 • Zamena kolostome
 • Zamena nefrostome

Sanitetski prevoz

Za Vas smo obezbedili sanitetski prevoz u zemlji inostranstvu, bez ili sa pratnjom medicinske ekipe. Cena na upit

Cenovnik

USLUGA CENA
OPŠTI PREGLED NA TERENU 3000,00 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLED NA TERENU 4500,00 RSD
VAĐENJE KRVI NA TERENU 1000,00 RSD
USLUGA CENA
DAVANJE INTRAMUSKULARNE INJEKCIJE 300,00 RSD
DAVANJE INTRAVENSKE INJEKCIJE 500,00 RSD
DAVANJE SUBCUTANE INJEKCIJE 400,00 RSD
DAVANJE INFUZIJE 1000,00 RSD
OBRADA MALE RANE SA PREVIJANJEM 500,00 RSD
OBRADA SREDNJE RANE SA PREVIJANJEM 800,00 RSD
OBRADA VELIKE RANE SA PREVIJANJEM 1000,00 RSD
PLASIRANJE URINARNOG KATETERA 1000,00 RSD
PLASIRNJE URINARNOG KATETERA SA ISPIRANJEM BEŠIKE 1500,00 RSD
ZAMENA KOLOSTOME 1000,00 RSD
ZAMENA NEFROSTOME 1500,00 RSD
BRZO ODREĐIVANJE GLIKEMIJE 150,00 RSD
USLUGA CENA
DAVANJE INTRAMUSKULARNE INJEKCIJE 500,00 RSD
DAVANJE INTRAVENSKE INJEKCIJE 700,00 RSD
DAVANJE SUBCUTANE INJEKCIJE 600,00 RSD
DAVANJE INFUZIJE 1200,00 RSD
OBRADA MALE RANE SA PREVIJANJEM 700,00 RSD
OBRADA SREDNJE RANE SA PREVIJANJEM 1000,00 RSD
OBRADA VELIKE RANE SA PREVIJANJEM 1500,00 RSD
PLASIRANJE URINARNOG KATETERA 1500,00 RSD
PLASIRNJE URINARNOG KATETERA SA ISPIRANJEM BEŠIKE 2000,00 RSD
ZAMENA KOLOSTOME 1500,00 RSD
ZAMENA NEFROSTOME 2000,00 RSD
BRZO ODREĐIVANJE GLIKEMIJE U sklopu pregleda
USLUGA CENA
DAVANJE INTRAMUSKULARNE INJEKCIJE 1000,00 RSD
DAVANJE INTRAVENSKE INJEKCIJE 1000,00 RSD
DAVANJE SUBCUTANE INJEKCIJE 1000,00 RSD
DAVANJE INFUZIJE 1500,00 RSD
OBRADA MALE RANE SA PREVIJANJEM 1000,00 RSD
OBRADA SREDNJE RANE SA PREVIJANJEM 1500,00 RSD
OBRADA VELIKE RANE SA PREVIJANJEM 2000,00 RSD
PLASIRANJE URINARNOG KATETERA 2000,00 RSD
PLASIRNJE URINARNOG KATETERA SA ISPIRANJEM BEŠIKE 2500,00 RSD
ZAMENA KOLOSTOME 2000,00 RSD
ZAMENA NEFROSTOME 2500,00 RSD
BRZO ODREĐIVANJE GLIKEMIJE U sklopu pregleda