Subspecijalistički pregledi

U skladu sa Vašim potrebama angažovali smo tim stručnih konsultanata iz oblasti:

  • Kardiologije

  • Endokrinologije

  • Gastroenterologije

  • Neurologije

  • Psihijatrije

  • Ortopedije

Cenovnik

USLUGA CENA
PREGLED FIZIJATRA 2000,00 RSD
PREGLED NEUROLOGA 3000,00 RSD
PREGLED NEUROLOGA SA TRANSCRANIJALNIM DOPLEROM KRVNIH SUDOVA 5000,00 RSD
PREGLED KARDIOLOGA 5000,00 RSD
PREGLED ENDOKRINOLOGA 3000,00 RSD
PREGLED GASTROENTEROLOGA 4000,00 RSD
PREGLED UROLOGA + UZ PREGLED UROTRAKTA 5000,00 RSD
PREGLED ORTOPEDA 4000,00 RSD