Interna Medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnjih organa. Bolesti srca i krvnih sudova su najčešće bolesti savremenog čoveka i najčešći uzrok smrti, zato su prevencija, rano otkrivanje i adekvatno lečenje od presudnog značaja.

Opšti internistički pregled obuhvata:

 • Razgovor sa pacijentom
 • Anamnezu
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko postoji)
 • Fizikalni pregled po sistemima organa
 • Ambulantno merenje krvnog pritiska i pulsa
 • EKG nalaz sa interpretacijom
 • Auskultaciju srca i pluća
 • Predlog potrebnih laboratorijskih analiza
 • Savet za ishranu i eventualnu terapiju

Dodatne dijagnostičke preglede koje možete obaviti su:

 • Holter EKG
 • 24h monitoring krvnog pritiska (holter pritiska)
 • Ultrazvuk srca

Pored naših specijalista interne medicine za Vas smo angažovali i tim konsultanata iz subspecijalističkih oblasti kao što su kardiologija, endokrinologija i gastroenterologija

Cenovnik

USLUGA CENA
OPŠTI PREGLED 1500,00 RSD
INTERNISTIČKI PREGLED 2000,00 RSD
HOLTER MONITORING EKG-a 4000,00 RSD
HOLTER KRVNOG PRITISKA 24h 3000,00 RSD
HOLTER KRVNOG PRITISKA 48 h 5000,00 RSD
ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA 4000,00 RSD
KONTROLNI PREGLED 1000,00 RSD
KONSULTACIJA 500,00 RSD