Ugovori

Poliklinika VivaMedic je potpisnik ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju sa sledećim osiguravajućim kućama:

  • Uniqa
  • Dunav Osiguranje
  • Delta Generali

Za zaposlene sledećih preduzeća obezbedili smo korišćenje naših usluga uz mogućnost odloženog plaćanja na 6 polumesečnih rata.

  • JKP
  • Nezavisnost
  • MUP
  • TENT